Het koor

Het Hooghaler koor Advendo bestaat sinds 1935.

Advendo is een gemengd koor en bestaat uit ongeveer 40 leden. Advendo is in de eerste plaats een koor voor mensen met plezier in zingen maar de kwaliteit wordt niet uit het oog verloren. Het repertoire is gevarieerd. Het bestaat uit popsongs en musical maar ook uitstapjes naar het Nederlandse lied en licht klassieke muziek.

In het koor zijn alle zangpartijen vertegenwoordigd. Er is ruimte voor nieuwe leden. Alle zangpartijen zijn welkom. 

Advendo oefent op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in 't Haolerhoes, Stengelingstraat 18, Hooghalen, onder leiding van Hans Vliegenthart. Een keer in de 14 dagen wordt Advendo ondersteund door pianist Marinus Scholten.