Kerstconcert

Dinsdag 18 december verzorgden we met ons koor een goed bezocht kerstconcert in 't Haoler Hoes in Hooghalen. Het was een leuk optreden, we hebben als koor alleen gezongen maar ook samen met de kinderen van het speciaal voor de kerst bij elkaar gekomen koor. Daarnaast hebben de kinderen ook zelf een aantal liedjes gedaan. We hadden een paar speciale duetten, er werd een gedicht en een kerstverhaal voorgelezen. Al met al was het een gezellige voorbereiding op de toen nog komende kerstdagen. Naast dit kerstconcert in 't Haoler Hoes hebben we met het koor nog 2 kerstoptredens verzorgd. Op donderdag morgen 18 december in verzorgingshuis Anholt en op zaterdagmiddag 22 december in het Mercuriuscentrum in Assen. We hadden geluk dat de meeste regen die dag 's morgens viel. Foto’s zijn terug te vinden onder het kopje foto’s. De beelden spreken denk ik voor zich, met dank aan Yvonne Bekkema voor het maken van de foto's. Vanaf deze plaats wensen wij als Advendo alle lezers een voorspoedig 2019.